Om Kita

Født 03.07.2016 etter Cilla og Eico

HD: A og AD: 0

3. premie på BK-prøve i Tromsø 2017

Øyelyst 02.01.2018: Fikk påvist en liten PPM-streng Iris høyre øye. Helt uten betydning for Kita. Kita kan brukes i avl. Må parres med partner uten kryss på PPM(punkt 1) på attesten.