Om Kita

Født 03.07.2016 etter Cilla og Eico

HD: A og AD: 0

3. premie på BK-prøve i Tromsø 2017

2. premie BK på Ørskogfjellet mai 2018

1. premie BK i Torsbustaden 30. mai 2018

1. premie AK på Fosen 15. mai 2019

1. premie AK i Bodø 6. juni 2020

3. premie EK i Verdal september 2020

Øyelyst 02.01.2018, 12.04.2019 og 08.07.2021: Har påvist en liten PPM-streng Iris høyre øye. Helt uten betydning for Kita. Kita kan brukes i avl. Må parres med partner uten kryss på PPM(punkt 1) på attesten.

Se stamtavle her

 

Kita i midten

Kita til høyre