Aktuelle nyheter

Kita og Bosse


I løpet av 2023 planlegger vi nytt kull på Labbsports Kita med Bosse, DKBRCH SEJCH 3RM22 2UHM2019 Squareclose West. Mer informasjon vil komme etterhvert. 

Nytt medlem i flokken


Fra Aris og Mike sitt kull høsten 2022 beholdte vi lille "Labbsports Pia". Hun har funnet seg godt til rette og lager mye liv og røre. Vi ser frem til å se hvordan hun utvikler seg og håper hun vil bli vår neste avlstispe.